Енергоефективни системи и инсталации

"КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ПРЕДЛАГА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ.

УТИЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДНАТА ТОПЛИНА ОТ ХЛАДИЛНИ МАШИНИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО Й ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БГВ

СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА
МАЛКИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
МАЛКИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРНИ СИСТЕМИ
ТЕРМОПОМПИ и ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАНЕЛИ за БГВ и ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ - ЦЕНТРАЛНИ И С АВТОНОМНИ КОТЛИ НА ГАЗ, ПЕЛЕТИ, БИО МАСА ИЛИ ТВЪРДО ГОРИВО, С РАДИАТОРИ, С КОНВЕКТОРИ И С ГАЗОВИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ
ВЕНТИЛАЦИЯ И РЕКУПЕРАЦИЯ
ВОДОПОРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 

От 2013 г. "КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД упражнява дейност в сферата на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ и ВЕИ.

Съсредоточаваме усилията си основно към „зелено строителство”, „автономни пасивни сгради“ и изпълнение на пълен Енергиен Инженеринг: Отопление, Осветление, Саниране, ВЕИ.

Основната концепция за развитие на дружеството е въвеждане и реализация на иновативни инженерингови решения и ноу – хау.  Изпълнението на проектите се реализира от НАС или от партньорски фирми с цел повишена ефективност и оптимизиране на разходите.

 

В ход е реализацията на  Иновативна Топлоизолационна Система - Технология за изпълнение на топлоизолация на сгради с пенополиуретанови панели.

 

Вида на материалите са съобразени с най-високите изисквания за опазване на околната среда и икономия на енергия в сградите.

Системата представлява топлоизолационен пенополиуретанов панел с различни фасадни мазилки. Панелите ще се произвеждат на модерно оборудване, като метода на производство и монтаж е базиран на системата за сухо строителство без мокри процеси.

 

Монтажа ще се извършва чрез лепене с бързо съхнещи полиуретанови  лепила.

Върху панела се полага мазилка и фасадна боя в цвят по избор.

 

Системата представлява: Топло, хидро и шумоизолационен пенополиуретанов панел със затворена клетъчна структура, с дебелини от 40 до 100 мм покрит с един слой негорима мазилка с дебелина до 2-3 мм.

 

Системата е приложима в:

  • Строителство – изолация на жилищни, обществени и промишлени сгради.
  • Енергоефективни дейности, ново и старо строителство, за вътрешно и външно приложение.

 

Технически характеристики на панела

 

 

 

1.

Плътност UNE EN 1602

Kg/m3

38 – 45

2.

Устойчивост на натиск UNE EN 826 10% деформация

KPa

200 - 250

3.

Стабилност на размерите (24 часа)       -30ºC

% Vol.

<0.5

 

                                                                  +80ºC

 

<1

4.

Реакция на огън UNE 23727

Class

HF-1

5.

Затворени клетки % ISO 4590

%

>90

6.

Коеф. на топлопроводност при 20ºC, UNE 92202

W/mºC

0.022

7.

Размери - Дебелина 4, 6, 8 или 10 см.

мм

1000х2000

8.

Коеф. на дифузия на водни пари

μ

150

 

 

 

Прилагането на системата позволява:

  • Намаляване на разходите за топлоенергия.
  • Въвеждане на системи за регулиране на топлоподаването според ползването на сградата.
  • Подобрения и модернизация на сградата и инсталациите в нея.
  • Внедряването на система за енергиен мениджмънт, която да доведе до:

- Енергийни спестявания – 15-35%

- Оптимално управление и режимна оптимизация

- Идентифициране на аварии и превантивна поддръжка

- Мониторинг, контрол и анализ на резултатите за непрекъсната оптимизация

- Възможност за режимна оптимизация