Промишлени хладилни съоръжения

ПРОМИШЛЕНИ ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

"КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ТИПОВЕ ОБЕКТИ:

  • ЗЕЛЕНЧУКОВИ БОРСИ

  • ПЛОДОХРАНИЛИЩА

  • ХРАНИТЕЛНИ БОРСИ 

  • БОРСИ ЗА ЦВЕТЯ

  • ФАРМАЦЕВТИЧНИ СКЛАДОВЕ

  • МОРГИ

  • ХЛАДИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ЛЕДЕНИ ПЪРЗАЛКИ

  • ЦЕНТРАЛНИ ХЛАДИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВИТРИНИ В ГОЛЕМИ МАГАЗИНИ

  • ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕСНИ, МЛЕЧНИ, РИБНИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,

  • ХЛАДИЛНИ ХАЛЕТА