Метални съоръжения и оборудване

"КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ИЗРАБОТВА РАЗЛИЧНИ И РАЗНООБРАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ                                              ГАРАЖНИ ВРАТИ                                                  

 ПАРАПЕТИ

 МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ                                

 ВРАТИ НА ХАЛЕТА И СКЛАДОВЕ                                  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОЛИЧКИ

 ШКАФОВЕ ЗА ЛОВНО И ЛИЧНО ОРЪЖИЕ

 МЕТАЛНИ ВРАТИ     

 ПОРТАЛНИ ВРАТИ 

 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОЛИЧКИ

 ДРУГИ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ