Мониторинг на температура и влажност

ТЕРМО И ХИГРО ПРОФИЛИ НА ХЛАДИЛНИ И НЕУТРАЛНИ КАМЕРИ И СКЛАДОВЕ

СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОНТРОЛ И АРХИВИРАНЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕРМОПРОФИЛ (МАПИНГ)

НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕРМОПРОФИЛ:

Описание на помещенията;

Описание на инсталираното оборудване;

Изготвяне на термопрофил

 1. Цел
 2. Обхват;
 3. Отговорности;
 4. Препратки;
 5. Термини и съкращения;
 6. Провеждане на термопрофил (мапинг) на складовите помещения;

- Брой термосензори /дата логер за температура/;

- Схема на разполагане на термосензорите /дата логер за температура/;

- Видове тестови изпитвания;

- Документиране;

Доклад за резултатите от извършения термопрофил;

Периодична система за проверка

СЛЕД ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕРМОПРОФИЛ НА КЛИЕНТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАПИНГА И ОБОСНОВАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАТЧИЦИ И СХЕМАТА С МЕСТАТА НА ТЯХНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО СЕ ИНСТАЛИРА

 1. Компютърен модул

Събира информация от записващите модули и я съхранява. Позволява връзка с интернет и локални мрежи. Монтира се в административно помещение.

 1. Записващи модули

Записват информацията от осезателите за температура и влажност и я препращат към компютърния модул. Те се монтират по схема в мониторираните помещения.

 1. Датчици за температура

Записват температурата в съответните помещения и я препращат към записващите модули. Те се монтират по схема в мониторираните помещения.

 1. Датчици за влажност

Записват влажността в съответните помещения и я препращат към записващите модули. Те се монтират по схема в мониторираните помещения.

 1. Инструкция за експлоатация и обслужване

Дейностите по експлоатация и мерките за безопасна работа се извършват в съответствие с указанията на доставчика „КЛИМАТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, посочени в Инструкция за експлоатация и обслужване на системата за мониторинг. 

 

.