Хладилен сервиз

СЕРВИЗ НА ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

КЛИМАТ предлага  обслужване на всички видове хладилни инсталации и съоръжения.

Абонаментно обслужване на всички видове хладилни съоръжения, хладилни машини и хладилни инсталации.

Поддръжка, ремонт и сервиз  на битови хладилници и търговски хладилни съоръжения.

Доставка и монтаж на климатици.

Проверка, ремонт и дозареждане на авто климатици

Фирмата разполага с модерно диагностично, тестващо и сервизно оборудване.